This is a BSS beatmap submission. Click here to view full beatmap information.
None
User avatar
Rhythm Incarnate
687 posts
Offline
This beatmap was submitted using in-game submission on Saturday, July 28, 2018 at 10:22:39 PM

Artist: yanaginagi
Title: landscape
Tags: hoki shortthu betastar sidetail boss bossandy short ver polyomino shinya saito
BPM: 161
Filesize: 4703kb
Play Time: 01:50
Difficulties Available:
Last edited by Hokichi on , edited 35 times in total.
User avatar
Rhythm Incarnate
2,650 posts
Offline
Earned 2 kudosu.
wtf
Gaia - 03/17/2018
00:09:426 (1) - this would be so much better if u set anchors on the ticks in the song
Sidetail - 03/17/2018
I was planning to do that but this happened
Gaia - 03/17/2018
00:31:786 (1) - y
Sidetail - 03/17/2018
is that awkward
Gaia - 03/17/2018
ye
Sidetail - 03/17/2018
i was following vocal but ill change that den
Gaia - 03/17/2018
imo
Image
00:41:289 (3,4) - make 2 1/2 sliders
Sidetail - 03/17/2018
00:51:165 (1) - wait wtf there are two objects here
ok lemme try that
Gaia - 03/17/2018
00:40:544 (7,1) - y folo instrumentals instead of vocals like u used to
i prefer instrumentals but considering uve been straight vocal this is awk
00:49:860 (2,3) - wouldnt stack this cuz double crash
01:04:022 (9,10,11,12) - dude wtf
01:09:053 (1,2,3,4) - i'd recommend making them all flow nicely
or at least 1 with 2 and 3 with 4
01:13:525 (1,2) - 1/1 slider wud b nice
01:22:096 (4,5) - inconsistent reee
01:24:146 (2,3) - kinda forced imo, circles better i think
the flow there is also really rough
01:25:450 (1,2,3,4) - spacing here is kinda awk too
01:27:314 (3,4) - try making this into 1 slider and start the stream earlier
Sidetail - 03/17/2018
o god i am still on the first mod i cant keep up lmfao so fast
Gaia - 03/17/2018
01:31:413 (1) - a 3/4 would be a cool gimmick tbh but only if u want xd
Sidetail - 03/17/2018
00:49:860 (2,3) - wouldnt stack this cuz double crash
isnt that already stack
Gaia - 03/17/2018
that means
don't stack
xd
Sidetail - 03/17/2018
oh lmfao
i read wrong
Gaia - 03/17/2018
xd
Sidetail - 03/17/2018
01:04:022 (9,10,11,12) - dude wtf
lmfao
User avatar
Rhythm Incarnate
687 posts
Offline
Gaia wrote:
wtf
Gaia - 03/17/2018
00:09:426 (1) - this would be so much better if u set anchors on the ticks in the song
Sidetail - 03/17/2018
I was planning to do that but this happened
Gaia - 03/17/2018
00:31:786 (1) - y
Sidetail - 03/17/2018
is that awkward
Gaia - 03/17/2018
ye
Sidetail - 03/17/2018
i was following vocal but ill change that den
Gaia - 03/17/2018
imo
Image
00:41:289 (3,4) - make 2 1/2 sliders
Sidetail - 03/17/2018
00:51:165 (1) - wait wtf there are two objects here
ok lemme try that
Gaia - 03/17/2018
00:40:544 (7,1) - y folo instrumentals instead of vocals like u used to
i prefer instrumentals but considering uve been straight vocal this is awk
00:49:860 (2,3) - wouldnt stack this cuz double crash
01:04:022 (9,10,11,12) - dude wtf
01:09:053 (1,2,3,4) - i'd recommend making them all flow nicely
or at least 1 with 2 and 3 with 4
01:13:525 (1,2) - 1/1 slider wud b nice
01:22:096 (4,5) - inconsistent reee
01:24:146 (2,3) - kinda forced imo, circles better i think
the flow there is also really rough
01:25:450 (1,2,3,4) - spacing here is kinda awk too
01:27:314 (3,4) - try making this into 1 slider and start the stream earlier
Sidetail - 03/17/2018
o god i am still on the first mod i cant keep up lmfao so fast
Gaia - 03/17/2018
01:31:413 (1) - a 3/4 would be a cool gimmick tbh but only if u want xd
Sidetail - 03/17/2018
00:49:860 (2,3) - wouldnt stack this cuz double crash
isnt that already stack
Gaia - 03/17/2018
that means
don't stack
xd
Sidetail - 03/17/2018
oh lmfao
i read wrong
Gaia - 03/17/2018
xd
Sidetail - 03/17/2018
01:04:022 (9,10,11,12) - dude wtf
lmfao

xd
User avatar
Rhythm Incarnate
802 posts
Offline
Earned 2 kudosu.
,
Code:
11:46 Hokichi: Asa ơi Hoki xin mod cái insane diff được không?
11:48 Asaiga: insane thôi hả
11:48 Asaiga: irc không?
11:49 Hokichi: Um IRC luôn
11:49 Asaiga: 00:01:413 (2,3,4) - làm tam giác cho đều
11:49 Asaiga: không cần blanket, chỉ cần tam giác đều
11:50 Asaiga: 00:04:767 (4) - x:272 y:242
11:50 Asaiga: 00:03:463 (1) - cái này đừng để cong và để gần slider(2) lại
11:51 Asaiga: 00:05:326 (6) - cái này thì để cong mà dạng núi chứ ko phải thung lũng
11:51 Hokichi: Okay
11:52 Asaiga: 00:07:562 (4,5) - tìm cách để cái này thành slider
11:52 Asaiga: tại vì 5 rất yếu và không đáng clickable
11:53 Asaiga: rồi cái pattern này để gọn lại hơn 00:06:444 (1,2,3,4,5,6) - 
11:54 Hokichi: Okay, fixed
11:55 Asaiga: 00:07:935 (6) - nc?
11:55 Asaiga: 00:07:935 (6,7,1) - không ngay giữ lắm
11:55 Asaiga: visual distance
11:55 Asaiga: *giữa
11:55 Hokichi: Consistency với mấy cái trước
11:56 Asaiga: 00:10:916 (1,2) - spacing to chi
11:56 Asaiga: cứ gần thôi
11:56 Asaiga: 00:12:034 (4,1) - cái này nguy hiểm nè
11:57 Asaiga: vì nhạc đang nhẹ, người ta sẽ tưởng 1/2
11:57 Asaiga: nên để nốt 1 sau đuôi 4 đi
11:57 Asaiga: 00:12:407 (1,2,3) - rồi cái này gần lại luôn
11:58 Hokichi: Ừm thì cái đống đó 1/1 nên spacing như vậy cũng không to lắm
11:58 Asaiga: NHẠC
11:59 Hokichi: Nhạc? Là sao?
12:00 Asaiga: nhạc rất nhẹ nên để spacing gần
12:00 Asaiga: insane không phải là diff cuối
12:00 Asaiga: với lại giữ độ đơn giản và nề nếp
12:00 Asaiga: 00:20:419 (1,2,4) - visual distance smh
12:02 Hokichi: http://osu.ppy.sh/ss/10820252
12:02 Hokichi: Như vầy?
12:02 Asaiga: cái 4,1
12:02 Asaiga: tại sao lại phải để xa
12:02 Hokichi: Đâu có xa đâu?
12:03 Asaiga: đúng là chơi dc nhưng mà
12:03 Asaiga: trong tình huống này thì không nên
12:03 Hokichi: Như vậy vẫn lớn hả?
12:04 Asaiga: nếu gap là 1/2 thì không sao
12:04 Asaiga: nhưng 1/4?
12:04 Hokichi: À không
12:04 Hokichi: Cái đó là của 00:10:171 (2,3,1,2,3,4,1,2,3) -
12:05 Hokichi: Còn 00:20:419 (1,2,3,4) - thì fix [https://osu.ppy.sh/ss/10820270 thế này]
12:05 Asaiga: thì nói cái đó
12:05 Asaiga: cái sau fix vậy tạm ổn
12:06 Asaiga: còn cái trước thì nếu không giảm giờ thì sau này cũng bị bn bắt bè
12:06 Hokichi: Ý là giảm rồi
12:07 Hokichi: https://osu.ppy.sh/ss/10820286
12:07 Asaiga: better
12:09 Asaiga: 00:32:345 (4) - tự nhiên có cái này vô duyên :v
12:09 Asaiga: 00:32:624 - thế còn âm ở đây thì sao 
12:10 Asaiga: theo piano thì bỏ mấy cái blue tick đi
12:11 Asaiga: 00:35:885 (4,2) - oh my god
12:12 Hokichi: Oops uwu
12:13 Asaiga: 01:03:836 (3,4,5,6,1,2,3,4) - không để cái này wave dc hả
12:13 Asaiga: hình sóng ý
12:14 Asaiga: 01:15:388 (2,3,4,5,1,2,3,4) - questionable
12:14 Asaiga: 01:14:084 (3,4) - same
12:15 Hokichi: https://osu.ppy.sh/ss/10820339 ?
12:15 Asaiga: uh dc đấy
12:16 Asaiga: 01:15:388 (2,3,4,5) - cái vấn để của cái này là
12:16 Hokichi: https://osu.ppy.sh/ss/10820349
12:16 Asaiga: pattern chưa sử dụng bao giờ, nó khó quá so với diff insane
12:17 Asaiga: và overmap
12:17 Asaiga: 01:15:388 (2,3,4,5) - chỗ này 
12:17 Asaiga: 2 circle thôi
12:18 Asaiga: không cần 1/4 slider
12:20 Hokichi: https://osu.ppy.sh/ss/10820374
12:21 Asaiga: what
12:21 Asaiga: is that
12:21 Asaiga: tại sao không phải như vầy https://osu.ppy.sh/ss/10820376
12:21 Hokichi: Thì nhạc nó thế...
12:22 Asaiga: 01:15:295 - có âm thanh nào ko?
12:22 Asaiga: 01:15:481 - hả
12:22 Hokichi: Có mà
12:22 Hokichi: 01:15:481 - Cái này thì không, hoki không map cái đó
12:22 Hokichi: 01:15:295 - 01:15:668 - Có chắc luôn
12:23 Asaiga: vậy âm thanh của nó từ cái gì
12:24 Hokichi: Tiếng piano
12:24 Asaiga: nó echo từ cái red tick 01:15:202 - 
12:24 Asaiga: nhưng mà hoki đang map theo cái gì?
12:24 Asaiga: piano hay trống
12:25 Hokichi: Okay hiểu
12:25 Asaiga: cả đoạn này có tiếng piano nào nữa không
12:25 Asaiga: sao tự nhiên tới chỗ này có 1 tiếng thôi mà lại map theo
12:25 Hokichi: Hình như không
12:25 Hokichi: À thì fix rồi :v
12:26 Asaiga: với lại mấy cái 1/4 slider nữa
12:26 Asaiga: bên thằng sidetail nó map dc vậy là vì nó không map cái slider dài như hoki
12:26 Asaiga: và cái đó nó dc cho là filler rhythm
12:27 Hokichi: Oh
12:27 Hokichi: Okay
12:28 Asaiga: thích thì giữ đó, không thì để hết sang 1/2
12:28 Asaiga: mà thôi giữ đi
12:28 Hokichi: Okay
12:30 Asaiga: 01:28:432 - jump này thế nào cũng bị nói
12:30 Asaiga: ngoài ra thì còn lại nhiều chỗ aesthetics lặt nhặt
12:31 Hokichi: Okay...
12:31 Hokichi: Mà jump đó là bị sao?
12:31 Hokichi: Khó quá hay là aesthetic?
12:31 Asaiga: cái concept của cái jump
12:31 Asaiga: nếu hoki nghe thì sẽ biết
12:32 Asaiga: cứ 2 tiếng kick thì là 1 tiếng snare
12:32 Asaiga: nhưng hoki lại để 1 2 jump
12:33 Asaiga: hiểu không
12:33 Hokichi: Hiểu rồi, đang fix nè :v
12:34 Asaiga: giờ một là tìm 2 thằng bn nào dễ tánh
12:34 Asaiga: nó tìm mấy cái lỗi quan trọng rồi cho qua
12:34 Asaiga: hai là tìm thằng modder nào có tâm nó chịu ngồi sửa aesthetics
12:37 Asaiga: không đến nỗi nát, tốt hơn mấy map trc asa xem
12:37 Asaiga: nhưng mà rất nhiều chi tiết nhỏ có thể tăng chất lượng toàn diện của diff
12:37 Hokichi: Okay, thanks
12:42 Hokichi: Asa có lấy kds không thì đăng lên forum đi
12:43 Asaiga: mod v2 smh
12:43 Hokichi: Đăng lên forum được mà
12:43 Hokichi: Ông Gaia đăng được á
12:43 Asaiga: where
12:43 Asaiga: đăng sao
12:44 Hokichi: https://osu.ppy.sh/forum/t/717636
This is a BSS beatmap submission. Click here to view full beatmap information.
View Discussion & modding

Users browsing this forum: None


Jump to: