osu!
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Please be aware that the osu!wiki will be moving to GitHub.
You won't be able to edit articles soon so make sure to learn how to use GitHub.
Go to the new home of the osu!wiki

Patakaran sa osu!

From osu!wiki
Jump to: navigation, search
Other languages

English  Français  Русский  Español  Bahasa Indonesia  中文  Deutsch  日本語  한국어  Polish  ภาษาไทย  Português  Italiano  Norwegian 

↱ Rules

Ang pahinang ito ay ang iyong lugar para makita ang mga bawal sa loob ng osu!. Sa baba ay ang paghati ng mga bawat seksyon para ibigyan ng kalinawan dahil ito ay ginagamit sa isang partikular na puwesto ng osu!

Contents

Patakaran sa Komunidad

 1. Ang bawat ng manlalaro ay maaaring gumawa, maglaro o gamitin ang IISANG account sa kahit anong oras. Ang paggawa ng maraming mga account o pagbahagi ng account sa ibang manlalaro ay magkakaroon ng mahigpit na parusa.
 2. Maging mabait. Ang paggulo o paglaban ay walang lugar sa loob ng komunidad ng osu! Ang patuloy-tuloy ma paglabag sa patakarang ito ay maaring ang permanenteng pagkawala ng abilidad ng pag-usap sa ibang manlalaro.
 3. Huwag makipaglaban. Kung saang walang magagamit na patakaran, ang common sense ay. Ang administrasyon ay mayroong maliwanag na direksyon na magsagawa ng utos ayon sa tama.
 4. Ang sobrang pagmumura ay hindi tinatanggap. Ang pagmumura ay maaring gamitin, basta hindi nila linalabag ang patakarang #1 at #3.
 5. Tayo ay isang panglahat na edad na komunidad. Ang ibig sabihin nito ay ang 18+/NSFW kontento ay bawal katulad ng paggamit ng drugs o ang sobrang malaswang mga paksa ay hindi tinatanggap dito. Ang katiwalasan ay ginagawa kung saan wasto ito, pero sa madaling salita, patuloy na gawing malinis ito.

Patakaran sa Forums

 1. Huwag punuin ang forum ng mga walang kwentang mga post o kontento. Kung ikaw ay hindi tumutulong sa isang pagtalakay, huwag nang mag post.
 2. Ang NSFW na materyal ay pwedeng i-link KUNG ito ay may kinalaman sa pinag-uusapan, at KUNG ang link ay may maliwanag na markang NSFW, at hindi naka-embed sa post.
 3. Ang personal na atake ay hindi tinatanggap. Ang pag-kritika ay pinapayagan, ngunit ang pagatake sa mga ibang manlalaro ay bawal. Kung hindi mo mapatunayan ang inyong punto na hindi ginagamit ang mga paraan na ito, ang punto mo ay hindi mahalagang i-post.
 4. Ang pag-bump ng mga threads na walang laman ang post ay bawal. Pwede kang maparusahan kung ito ay ginagawa ng paulit-ulit.
 5. Ang pag-link ng malware/adware/spyware/software na may masamang layunin ay bawal. Kung hindi sigurado, maghanap ng moderator at magtanong. Ang mga may-akda na naglalagay ng mga utilities ay hinihikayat na i-host ang source sa Github o sa iba pang open repository para i-address ang mga concern.
 6. Ang mga signature ay dapat hindi sosobra sa 256kb sa total filesize. Ang mga animations ay pinapayagan, basta ito ay makatwiran at hindi naglalaman ng mga photosensitive na elemento (mabilis na pag-flash o strobing)
 7. Ang mga animated na avatar ay pinapayagan, pero sila ay may kaparehas na regulasyon ng signatures. Ang mga avatar ay dapat laging angkop sa lahat ng edad.
 8. Ang advertisements at referral links ay bawal. Huwag mo nang i-post ang mga ito.
 9. Ang pag-autoload ng mga kontento (youtube videos, flash applets, atbp.) ay bawal.

Patakaran sa BSS Forums

Ang mga patakarang ito ay nag-aaplay lamang sa BSS (Beatmap Submission System) na threads. Ang mga thread na ito ay ginawa gamit ang osu! client kapag ang beatmap ay isinumite gamit ang editor.

 1. Huwag gumawa ng thread sa Pending Submissions at WIP boards. Gumamit ng angkop na subforum kapag gumagawa ng thread. (Hindi kasali ang mga BSS na thread.)
 2. Huwag lumayo sa paksa sa mga BSS na thread. Ang mga BSS na threads ay para sa mga pinanggalingan ng mga beatmap. Kung ikaw ay may issue na hindi direkta sa beatmap, i-post ito sa tamang forum.
 3. Huwag nakawin ang mga beatmap ng mga ibang tao, na gawing ito na parang ginawa mo ito. Huwag mo rin i-upload ang mga gawa ng ibang tao na walang pahintulot at ang kanilang permiso. (Kasali pero hindi limitado sa mga skins at guest difficulties).

Patakaran sa Off-Topic

 1. Ang Off-topic ay kung saan ang mga walang kwentang threads ay napupunta. Walang halaga ay mahahanap sa subforum na ito. Kung ang iyong paksa ay may halaga, ito ay hindi nararapat sa off-topic. Kung ang iyong paksa ay linipat sa off-topic galing sa ibang parte ng website, ito ay nahanap na hindi dapat paniwalaan.
 2. Ang sobrang kalokohan ay hindi tinatanggap. Ang patakarang #3 sa komunidad ay nag-aaplay dito. Ang pagbiro ay pinapayagan - ang patuloy-tuloy na masamang pag-post ay hindi.
 3. Ang mga birthday thread ay pinapayagan LANG sa loob ng Off-topic, at wala nang iba.

Patakaran sa In-Game Chat

 1. Huwag mag spam at mag flood.
 2. Ang pagtakas sa mga silences ay kaagad tutungo sa restriction kung ikaw ay nahanap na ginagawa ito, at ikaw ay mahahanap namin.
  1. Ang pag-usap sa mga silences (ang sarili mo o sa ibang tao) sa mga pampublikong chat ay bawal at ikaw ay mapaparusahan ng silence.
 3. Ang pampublikong diskusyon ng NSFW na kontento o kahit anong malaswa ay bawal ayon sa patakaran ng komunidad #5. Ang mga private messages ay hindi kasali sa patakarang ito.
 4. Ang lahat ng mga link sa mga external na kontento (mga imahe, threads, videos, atbp.) ay dapat hindi naglalaman ng photosensitive na kontento (ang sobrang bilis na pag-flash ng strobes, atbp.).
 5. Ang paggaya ay mahigpit na ipinagbabawal, lalo na ang mga staff.
 6. Huwag i-advertise ang multiplayer games sa ilabas ng #lobby.
 7. Ang pag-uusap, paggamit, o kahit anong pagpapalit sa client o madayang paglaro ay mahigpit na ipinagbabawal.
  1. Ang pag-banggit o pag-usap sa mga banned na manlalaro ay bawal rin.
 8. Sa mga language-specific na channels, gamitin ang nangingibabaw na salita kung ikaw ay sasali sa pag-uusap. Kung saan ang salita ay hindi nakalagay, lagi ang gagamitin ay Ingles.
  1. Ang mga moderator ay maaaring magsalita ng Ingles sa mga language-specific na channel kung kailangan nila ito para mahawakan ang sitwasyon ng maayos.

Patakaran sa client

 1. Ang pagpapalit ng client kagaya ng pag-hack, macroing, ang pagpalit sa timescale kung saan gumagana ang client, auto-aim, at ang kahit ano na tinatanggal ang tao sa sa laro ay itinuturing pandaraya. Kung ikaw ay kailangang magtanong kung ang isang bagay ay pandaraya, at kailangan mong gumamit ng external na program para magawa ang epekto na ito, ito ay marahil na pandaraya.
 2. Ang pagpapalit ng mga elemento ng gameplay gamit ang kahit anong paraan MALIBAN SA mga beatmap skins/client skins ay itinuturing na pandaraya at aaksyunan ng malupit.
Ang mga mandaraya ay permanenteng naka-ban at naka-restrict sa unang sala at pilitang maghihintay ng anim na buwan PINAKAMABABA bago sila ay makakapag-appeal sa ban. Huwag mo nang gawin ito. Ang mga ban ay kakaunti, kung meron man, ay pagkakamali.

Ang paglabag ng kahit anong mga patakarang ito ay magreresulta sa gumawa nang magkaka silence o restriction. Ang mga silenced na malalaro ay hindi makakapag-chat, mag-post sa forums, i-update ang kanilang mga beatmaps, o maglaro ng multiplayer games. Ang mga retricted na manalalaro ay mayroon lahat ng parusa ng mga silenced na malalaro, kasali ang hindi kayang isumite ang mga scores o maglaro sa online. Ang restriction ay SERYOSO, at pwedeng ibalik lamang ng mga member ng player support staff, na malalapitan gamit ang accounts@ppy.sh o ang live chat na magagamit paminsan-minsan sa buong website.

Philippines.png
Contents of
Logo.png
wiki
Getting Started Registration Installation Newbie's guide Game Interface Options Hit Objects
osu! Game Styles Basic explanation Multi-play
External ports » osu!stream osu!droid opsu! osu!wp T-Aiko Beats
External clients » osu!tourney osu!MapDownloader
World of osu!
Miscellaneous » Mascots osu!academy osu!talk
Beatmap Editor Compose / Design (Scripting) / Timing / Song Setup

Beatmapping Beat Snap Divisor / Distance Snap Custom Sample Overrides Kiai Time Mapping Techniques Skinning Skin.ini Storyboarding

Online Editing
and Ranking
Beatmap forum Submission Beatmap Approval (How to Get Your Map Ranked) Modding (Getting Your Map Modded) Music Theory Audio Editing Kudosu / Star Priority
People The Team Administrators/Global Moderation Team Quality Assurance Team Beatmap Nomination Group Language Moderators osu! Alumni Support Team Community Contributors List of notable people